Mercats

A través d’un mapa interactiu de Barcelona us volem mostrar quins són els principals mercats de la ciutat i la seva localització. Tot i que la capital catalana disposa d’un entremat comercial molt ampli amb un total de 39 mercats, hem fet una selecció dels sis que generen més activitat (d’acord amb l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona).

Anuncis